0532 652 79 98

Müşteri Destek

satis@fsm.com.tr

E-Mail Adresi

Misyonumuz

-FSM, müşterileri ile yapılan sözleşmeye uygun olarak istenilen kalitede hizmet verir.
-FSM, müşteri şikayetlerini değerlendirerek, en kısa sürede giderir ve önleyici tedbirleri alır.
-FSM, müşterileri ile arasında ve kendi bünyesinde iyi bir iletişim sistemi kurar ve devamını sağlar.
-FSM, müşteri taleplerini zamanında, en güvenilir ve ekonomik şekilde karşılar ve verilen hizmette kaliteden taviz vermeden kalitenin sürekli gelişmesi için önlemler alır.
-FSM, mevcut tüm kaynaklarını işletmenin üretim kapasitesini arttırmak, büyümesini ve gelişmesini sağlamak için kullanır.
-FSM, firmanın faaliyet kapsamına giren konulardaki tüm gelişme ve yenilikleri takip eder.
-FSM, faaliyetleri süresince çevreye saygılı bir çalışma düzeni içerisindedir.
-FSM, misyonunda belirtilen tüm konularda devamlı ve etkin faaliyette bulunur.